GameBoys: Doki Doki Lit. Club Ep. 2

Why not Monika?